Pon-Pia: 8:00-16:00 0905 436 650 info@vasereality.sk
Úvodné stretnutie

Úvodné stretnutie

Na úvodnom stretnutí zhodnotíme aktuálnu situáciu na realitnom trhu a preberieme si Vaše očakávania, potreby a dôvod predaja.


Mnoho vlastníkov nehnuteľností si myslí, že taký predaj nehnuteľnosti nemôže byť nič ťažké, že to zvládnu aj sami a tak sa bez akýchkoľvek skúsenosti, či znalostí (alebo s úplne minimálnymi) púšťajú do predaja vlastnej strechy nad hlavou, či inej nehnuteľnosti v hodnotách často presahujúcich aj 100 000 EUR. Na samotný predaj však vplýva veľmi veľa faktorov. Záleží akú nehnuteľnosť predávate, v akej lokalite, v akom čase, čo je dôvodom, aké je jej pozadie, akú formu financovania zvolí kupujúci a mnoho ďalších faktorov. Každý predaj je vysoko individuálny a pri každom číhajú iné nástrahy, na ktoré ak nemyslíte včas Vám privodia mnoho bezsenných nocí. A práve takýchto starostí Vás môžeme ušetriť, ak nám dáte svoju dôveru a predaj Vašej nehnuteľnosti zveríte do našich rúk.


Následne sa oboznámime s technickým a právnym stavom nehnuteľností a v prípade nezrovnalostí určíme ďalší postup. Častokrát je nutné riešiť pred predajom neusporiadané vlastnícke vzťahy a neakceptovateľné ťarchy na nehnuteľnosti. Stanovíme východiskovú predajnú cenu nehnuteľnosti a dohodneme sa na stratégii predaja. Podpíšeme sprostredkovateľskú zmluvu, aby boli naše vzťahy jasné a korektné.


Príprava nehnuteľnosti

Prípravná fáza je akési „zatraktívnenie“ nehnuteľnosti, aby Vaša nehnuteľnosť urobila dobrý prvý dojem, ktorý si človek vytvára hneď na začiatku v priebehu 7 sekúnd.


Na prípravu nehnuteľnosti na predaj máme v tíme certifikovaného profesionála so zameraním na interiérový dizajn a home staging. Navrhne postup a vyhodnotí, či je potrebné upratanie, presvetlenie priestoru, maľovanie, oprava zariadenia, zbavenie sa zbytočností, úprava exteriéru, prípadne efektné dozariadenia interiéru.


Štatistiky hovoria, že nehnuteľnosti, ktoré prešli takouto formou prípravy - home stagingom sa predajú až o 50 % času rýchlejšie, ako tie bez neho a predajná cena pripravenej nehnuteľnosti sa zvýši o viac ako 6 % oproti nepripravenej nehnuteľnosti.


Po príprave nehnuteľnosti nasleduje fotografovanie nehnuteľnosti, prípadne natočenie videa. Kvalitná VIDEOOBHLIADKA poskytne potencionálnym záujemcom komplexnejší obraz o Vašej nehnuteľnosti, na základe ktorého môžu vylúčiť nehnuteľnosti, ktoré nespĺňajú ich kritériá.


Po spracovaní inzerátu ponúkneme Vašu nehnuteľnosť v našej databáze, ktorá obsahuje tisícky potencionálnych záujemcov. Ponuku zverejníme na našej webstránke, sociálnych sieťach Facebook, Instagram, YouTube a na všetkých najrelevantnejších realitných domácich a zahraničných portáloch.

Príprava nehnuteľnosti

Obhliadky nehnuteľnosti

Obhliadky nehnuteľnosti

Kvalitná a profesionálne spracovaná VIDEOOBHLIADKA je v dnešnej dobe najúčinnejší spôsob, ako prezentovať predávanú nehnuteľnosť a ako sa odlíšiť v mori plnom obyčajných inzerátov s fotkami.


Túto službu je možné poskytnúť len pri výhradnom zastúpení, pretože natočiť kvalitnú a profesionálnu VIDEOOBHLIADKU zameranú na prednosti nehnuteľnosti nie je vôbec jednoduché, zaberie to veľa času ale efekt stojí za to. Pokiaľ by tú istú nehnuteľnosť predávali ďalší piati makléri, ani jeden z nich by nemal istotu, že ju predá práve on, tak určite nebude žiaden z nich investovať svoj čas a peniaze do VIDEA a nakoniec možno predá konkurencia. A práve VIDEOOBHLIADKA má hneď niekoľko veľmi významných BENEFITOV.


Video Vašej nehnuteľnosti si vďaka kvalitnému zdieľaniu pozrie denne v priemere 10 záujemcov, taký počet fyzických obhliadok by ste zvládli asi len ťažko.


Odbúra "realitných turistov - inšpirátorov" - nikdy vašu nehnuteľnosť nekúpia, len vás oberú o čas.


Záujemca si video pozrie nezávisle od vašich časových možností v akomkoľvek čase a na akomkoľvek mieste - dokonca aj keď spíte!


Ponuka má popredné pozície vo vyhľadávaní na Google.


Dá vám lepšiu vyjednávaciu pozíciu.


Na fyzickú obhliadku príde kupujúci, nie záujemca, keďže nehnuteľnosť dokonale pozná ešte pred jej osobnou obhliadkou.


LOKALITA je pri nehnuteľnosti to NAJdôležitejšie a videom ju odprezentujeme dokonale.


3D virtuálna prehliadka je momentálne najmodernejší spôsob prezentácie nehnuteľnosti. Kupujúci sa môže Vašou nehnuteľnosťou prejsť na akomkoľvek mieste a stačí mu na to počítač, tablet alebo smartfón s internetovým pripojením. Je to perfektný filter potencionálnych kupujúcich. Týmto spôsobom sa šetrí Váš čas a náklady. Fyzickú obhliadku nehnuteľnosti vykoná len záujemca, ktorý má reálny záujem o Vašu nehnuteľnosť a je dokonale oboznámený s každým jej kútom.

Fyzické obhliadky si realitný maklér plánuje podľa vzájomnej dohody na základe dopytov, ktoré dostáva mailom alebo telefonicky, ideálne raz/dva krát za týždeň aby predaj bytu/domu nebol utrpením a upratovaním každý deň. Byt alebo dom by mal byť pred každou prehliadkou čistý a uprataný. Prvý dojem je totiž iba jeden a my chceme, aby bol dokonalý. Pri fyzických obhliadkach môžete, aj nemusíte byť. Pri veľkom záujme o nehnuteľnosť predajnú cenu licitujeme, čím sa môže predajná cena Vašej nehnuteľnosti ešte zvýšiť. Realitný maklér pravidelne informuje majiteľa o záujme a priebehu vykonaných obhliadok a priebežne navrhuje majiteľovi opatrenia, aby sa nehnuteľnosť predala skôr a výhodnejšie.


Príprava zmlúv, predaj a servis

Ak máme vážneho záujemcu pripravíme dohodu o rezervácii - je to stručná zmluva, ktorá upresňuje hlavne predávanú nehnuteľnosť, predajnú cenu, a čas dokedy podpíšeme kúpnu zmluvu, samozrejme aj podmienky odstúpenia oboch strán.


Ďalej si dohodneme všetky náležitosti spôsobu prevodu a spôsobu financovania kúpy nehnuteľnosti, postupnosť jednotlivých úkonov a ich načasovanie.


Realitný maklér následne zabezpečí vypracovanie kúpnych zmlúv advokátom, odporučí kupujúcemu súdneho znalca pre vypracovanie znaleckého posudku v prípade využitia hypotekárneho úveru pri financovaní kúpy nehnuteľnosti, oboznámi zmluvné strany s priebehom predaja, pri odovzdaní nehnuteľností pripraví odovzdávací protokol a pomôže s prehlasovaním energií u jednotlivých dodávateľov a v prípade bytu aj nahlásenie zmeny vlastníka správcovskej spoločnosti až po odovzdanie kľúčov od nehnuteľnosti.

Príprava zmluv, predaj a servis

Na záver dve otázky na Vás

Ak by sa Vám pokazilo auto, opravíte si ho sami, alebo to necháte na servis?


Ak sa rozhodnete pre servis, tak zveríte svoje auto prvému servisu na ktorý narazíte alebo si budete vyberať podľa recenzií, skúsenosti známych a doporučení?A pritom cena auta býva spravidla niekoľko krát nižšia ako cena Vašej nehnuteľnosti. Ak Vám záleží na Vašej nehnuteľnosti a peniazoch, zavolajte nám alebo napíšte. Dohodneme si nezáväzné a bezplatné stretnutie priamo na nehnuteľnosti, zistíme jej silné a slabé stránky, dohodneme sa na stratégií a budete mať počas celej doby predaja profesionála po svojom boku ako mnohí pred Vami.Volajte 0905 436 650 alebo 0915 753 000 alebo nám napíšte na info@vasereality.sk

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.